آدرس دفتر مرکزی:
تهران، خیابان حافظ، پایین تر از تقاطع جمهوری، رو به روی ساختمان بورس، نبش کوچه سیمی، پلاک ۳۷