فعال سازی تلفن همراه

فعال سازی تلفن همراه

ضرورت انجام فرآیند فعال سازی در لحظه خرید دستگاه در صورتی که قصد خرید دستگاه دارید، حتما آن را در حضور فروشنده، به کمک کد فعال سازی، برای سیم کارت خود فعال سازی نمایید. در صورت عدم فعال سازی تلفن همراه، آنتن دستگاه پس از مدت کوتاهی قطع شده و مسئ ...