بازار موبایل تحت تاثیر کرونا گفتگو با رضا قربانی

بازار موبایل تحت تاثیر کرونا ؛کاهش فروش ۵۰ درصدی در اسفند ماه

بازار موبایل تحت تاثیر کرونا؛ برآورد کاهش فروش ۵۰ درصدی در اسفند ماه بازار موبایل تحت تاثیر کرونا رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل باور دارد به خاطر ویروس کرونا، بازار شب عید در صنف موبایل فروشان از بین رفته و آمار فروش آن‌ها در رو ...