گارانتی کاوش تیم

مشتریان محترم لطفاً بصورت حضوری با مراجعه به دفتر مرکزی کاوش تیم با همراه داشتن کارت گارانتی به همراه فاکتور دارای سربرگ و آدرس خرید رسمی بصورت ممهور به مهر فروشنده نسبت به تحویل گوشی جهت بررسی و رفع ایراد بوجود آمده اقدام نمایند.

نکته مهم:

مشتریان محترم لطفاً هنگام تحویل دستگاه موارد زیر را به همراه داشته باشند:

  1. اصل کارت گارانتی
  2. کارتن دستگاه
  3. کپی کارت ملی
  4. اصل فاکتور رسمی سربرگ‌دار ممهور به مهر فروشگاه یا شرکت فروشنده

مشتریان محترم لطفاً قبل از مراجعه به خدمات نسبت به ذخیره‌سازی اطلاعات دستگاه خود اقدام نمایند.

هنگام خرید دستگاه از فروشگاه، نسبت به سالم بودن شرایط ظاهری دستگاه اطمینان حاصل فرمایند. زیرا ایراد ظاهری مشمول گارانتی نمی‌باشد. مگر ایرادی که در تولید بوجود آمده باشد و آن ایراد در آن مدل رایج باشد.