Guarantee

شرایط عمومی گارانتی

01

ملاک شروع گارانتی اولین تاریخ روشن کردن دستگاه بر مبنای اطلاعات سایت همتا می‌باشد. (حداکثر 3 ماه پس از شروع کارت گارانتی).

02

مدت زمان بررسی و تحویل به مشتریان بسته به ایراد مطرح شده از طرف مشتری از 3 الی 10 روز کاری می‌باشد.

03

در صورتی که دستگاه مشمول گارانتی بیش از 7 روز کاری در مرکز خدمات بماند بنا به درخواست مشتری یک عدد گوشی (مدل به صلاحدید شرکت) بصورت امانی(SWAP) تا زمان تحویل دستگاه به مشتری ارائه خواهد شد.

04

در صورت رفع ایرادی که خارج از گارانتی بوده است و مشتری در قبال آن هزینه پرداخت کرده در قبال همان ایراد دستگاه یکماه ضمانت دارد.