ما را برای خدمات نه

بلکه برای همراهی کنید

نظرسنجی

شما می‌توانید از طریق کامل کردن و ارسال فرم زیر نظر خود را در مورد خدمات مجموعه کاوش تیم برای ما ارسال کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
رضایتمندی از مدت زمان انتظار جهت شروع خدمات در دفتر خدماتی
عالی 90%
دانش فنی بخش پشتیبانی (مرکز تماس)
عالی 89%
نحوه برخورد پرسنل خدمات
عالی 85%
نحوه برخورد پرسنل اداری و مالی مجموعه
عالی 99%
مدت زمان پاسخگویی از زمان رسید کردن دستگاه تا عودت آن
عالی 80%
راه‌های تماس با مجموعه کاوش تیم
عالی 100%

رتبه نظرسنجی تا این لحظه