ما یک شرکتتوکید کنندهو

وارد کنندهتلفن همراه هستیم

شرکت ایرانیان قائم همـراه با هدف انتقـال جدیدترین تکـنولوژی روز صـنایع الکتـرونیـک به کشــور و تـعهد به پیشرفت صنعت ملـی و در زمینه محصولات OROD در سال 1391 پای به عرصه صنعت کشور نهاد و درمدت کوتاهی با استفاده از تجـربه دوازده ساله متخصصان ایرانی مجمـوعه کاوش تیم موفـق به تولـید محصولاتی باکیفیت متفاوت گردید و این سرآغاز مسیری است که این گروه صنعتی با هدفی والا در آن گام نهاده است.

001

اولین تولید کننده گوشی ایرانی

با برند ORODبرگرفته شده از اسامی اصیل ایران باستان

خط مشی شرکت کاوش تیم

خط مـشی
کاوش تیم

شركت ایرانیان قائم همراه (کاوش تیم) صاحب برند OROD به عنوان بخشی از زنجیره تامین تجهیزات هوشمند همراه با هدف بهبود شرایط کشور برای کلیه ذینفعان، تولیدات خود در زمینه‌های انواع موبایل، تبلت، پاور بانک و محصولات سفارشی مشفول به فعالیت می‌باشد كه ضمن برخورداری از سازماني يادگيرنده با استفاده از ظرفيت‌های تكنولوژيكی و تخصصی مناسب، اهداف زير را سرلوحه خود قرار داده است.