نمونه‌ای از افتخارات کسب شده

توسط کـاوش تیم را می‌توانید در اینجا مشاهده نمائید.

ما شرکت ایرانیان قائم همراه مفتخر به دریافت 
 

17 سال تجربه برای کمک به مردم برای رسیدن به راه حل

بهمن 92- دومین نمایشگاه تلفن همراه ، تبلت، لوازم جانبی

افتخار دریافت تقدیرنامه موبایل orod

بهمن 92- دومین نمایشگاه تلفن همراه ، تبلت، لوازم جانبی

تیر93- پنجمین نمایشگاه برترین‌های تلفن همراه و ادوات موسیقی

افتخار دریافت تقدیرنامه MiAMEX تلفن همراه

تیر93- پنجمین نمایشگاه برترین‌های تلفن همراه و ادوات موسیقی

مرداد 93- سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، الکترونیک، مخابرات و ماشین‌های اداری

افتخار دریافت تقدیرنامه نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و الکترونیک،مخابرات و ماشین‌های اداری

مرداد 93- سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، الکترونیک، مخابرات و ماشین‌های اداری

شهریور93- ششمین نمایشگاه برترین‌های تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی

افتخار دریافت برترین برند تلفن همراه

شهریور93- ششمین نمایشگاه برترین‌های تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی

آذر 93-هفتمین نمایشگاه برترین‌های تلفن همراه و لوازه جانبی

افتخار دریافت گواهینامه برتربن برند تلفن همراه

آذر 93-هفتمین نمایشگاه برترین‌های تلفن همراه و لوازه جانبی

بهمن 93- یازدهمین مجمع عمومی بازار مبل و موبایل ایران

افتخار دریافت تقدیرنامه بازار موبایل

بهمن 93- یازدهمین مجمع عمومی بازار مبل و موبایل ایران

اسفند 94- یازدهمین نمایشگاه برترین‌های تلفن همراه و لوازم جانبی

افتخار دریافت تقدیرنامه برترین‌های تلفن همراه و لوازم جانبی

اسفند 94- یازدهمین نمایشگاه برترین‌های تلفن همراه و لوازم جانبی

گواهیفعالیت نمایندگی شرکت خارجی